Herkesin çok iyi bildiği üzere yabancı bir dilde bir kelimenin anlamını bilmek, öğrenmek işin sadece başlangıcı. Asıl zorluk çoğu zaman kelimelerin birden fazla anlamı olmasında veya bağlama göre anlam değiştirmesinde ve eşanlamlıların farklı çağrışımlar içermesinde (коннотация). Bir başka zorluk da bir kavramı, bir durumu anadilde ifade ediş biçimimizin öğrendiğimiz yabancı dille çoğu zaman tam olarak örtüşmemesinde. Örneğin, anadili Türkçe olanlar “birine” gülerken, Ruslar “birinin üstünde”  gülmekte (над кем-либо). Biz “telefonda” veya “telefonla” konuşurken, onlar “telefona göre”  konuşmakta (по телефону). Bunlar yabancı dil öğrencisinin zihinsel yükünü arttıran farklılıklar.

Herkesin bu yükle baş etme stratejileri farklı elbette. Günlük hayatta, şehirde, sokakta, metroda sık sık karşılaştığım görsel malzemelerin yukarıda özetlemeye çalıştığım sorunların adım adım çözümüne çok zengin ipuçları içerdiğini fark ettikten sonra bunları fotoğraflamak benim stratejilerimden biri idi. Sonradan bu fotoğrafların Internet ortamında “sözlük” adı altında bir araya getirilmesinin başkalarına da fayda sağlayabileceği gibi bir fikre kapıldım. Bunda yanılmadığımı umuyorum. Şimdilik elimdeki malzeme sınırlı da olsa artık bu fikri daha fazla ertelememeye ve bir yerden başlamaya karar verdim.

http://gorselruscasozluk.wordpress.com/

Reklamlar